/Convocatòria oberta per participar als Premis Treballs de Recerca 2017

Convocatòria oberta per participar als Premis Treballs de Recerca 2017 

Ja s’ha obert la convocatòria per participar als Premis Treballs de Recerca 2017. Hi poden participar fins al 3 d’abril tots els nois i noies empadronats a Vilobí d’Onyar que estiguin cursant 2n de Batxillerat durant el present curs. A continuació podeu consultar les bases:

 

BASES PREMIS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT

DESTINATARIS

S’hi poden presentar tots els joves empadronats al municipi de Vilobí d’Onyar que estiguin cursant 2n de Batxillerat durant el curs 2016/17.

PRESENTACIÓ

 • Els treballs s’han de presentar a l’ajuntament en format PDF.

  • Presencial a l’ajuntament mitjançant un CD o USB.

  • Per correu electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat, amb el concepte: premis recerca 2017

 • En un document a part cal facilitar el nom i cognoms, el títol del treball, el centre d’estudi, el telèfon de contacte i la temàtica que es presenta (general o Vilobí).

 • Cal adjuntar un resum i una selecció de paraules clau, en format PDF, amb una extensió màxima d’un full. Al resum han de constar-hi els objectius, els resultats i les conclusions de la recerca.

 • Es presentaran els treballs en pseudònim i de forma que l’autor no es pugui identificar.

 • Terminis:

  • Els treballs s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar (horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 i també els dijous de 16:30 a 19:30h).

  • Fins el dilluns 3 d’abril.

 • No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini i que no compleixi la documentació sol·licitada.

CRITERIS D’AVALUACIÓ (generals)

 • Qualitat del treball escrit:

  • Estructura del dossier

  • Ús adequat de la llengua escrita

  • Redactat ben estructurat i amb rigor formal

  • Presentació neta i acurada

 • Contingut del treball:

  • Comunicació de les idees de forma clara i precisa

  • Correcció en els continguts conceptuals exposats

 • Capacitat de síntesi sentit crític en l’elaboració del treball

 • Originalitat de les idees, utilitat de la informació i contribució a la creació de coneixement

JURAT

El jurat estarà format per:

 • Representants de l’Escola Josep Madrenys de Vilobí i de l’IES de Santa Coloma de Farners

 • Tècnics de l’Ajuntament

 • Experts educatius del municipi

La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases.

PREMIS

 • Hi ha dues categories:

  • Temàtica local: municipi de Vilobí d’Onyar

  • Temàtica general

 • El premi: Un premi per categoria amb un valor de 150€ cada un.

VEREDICTE

L’acte públic de lliurament dels premis tindrà lloc el diumenge 23 d’abril a les 12:30 h.