Loading...
//Calendari Fiscal
Calendari Fiscal 2017-03-03T09:17:18+00:00

CALENDARI FISCAL

Calendari

Calendari fiscal de l’any 2017

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal ha elaborat el calendari fiscal per a l’exercici de 2017 dels diferents ingressos de dret públic de venciment periòdic del municipi.

Impost de vehicles de tracció mecànica:

  • Del 3 de juliol al 31 d’agost

Béns immobles de característiques especials / escombraries / clavegueram/ cementiri / guals / llicència auto-taxis / IAE / impost de vehicles de tracció mecànica:

  • De l’2 de maig al 30 de juny

IBI urbana / IBI rústica:

  • De l’1 de setembre al 31 d’octubre

Per a la vostra informació, es compta amb atenció ciutadana al propi ajuntament
tots els dimecres de cada mes (excepte festius).

Calendari

Calendari fiscal de l’any 2015

Període de cobrament impost de vehicles de tracció mecànica:

  • Del 12 de febrer al 16 d’abril

Període de cobrament de béns immobles de característiques especials, taxes Escombraries, Clavegueram, Cementiri, Guals i Llicències Auto-Taxis i IAE:

  • Del 2 de maig al 30 de juny

Període de cobrament de l’IBI Urbana i IBI Rústica:

  • De l’1 de setembre al 31 d’octubre.